Oferta

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Możesz ubezpieczyć:

*wszystkie ruchomości domowe od kradzieży, dodatkowo polisa może pokryć koszt wymiany zamków po takim zdarzeniu

*mieszkanie od zalania, między innymi na skutek awarii

* drzwi wejściowe od dewastacji, w tym graffiti

*nieruchomość na wypadek pożaru czy innych zdarzeń losowych

* szyby i inne przedmioty od stłuczenia

Ubezpieczając nieruchomość możesz także dokupić:

* NNW ( podczas schodzenia po schodach przewrócisz się i złamiesz nogę)

* OC w życiu prywatnym ( doniczka spadając z Twojego balkonu zniszczy stojący pod blokiem samochód )

* Pomoc w domu Assistance ( potrzebujesz fachowca do naprawy cieknącego kranu )

* Ubezpieczenie ochrony prawnej ( ekipa remontowa nie wywiąże się z umowy, wobec tego potrzebujesz tekstu niezbędnego aktu prawnego)

Ubezpieczenie auta

Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC):

* obowiązkowe ubezpieczenie dotyczącego każdego zarejestrowanego auta

* cena za polisę jest zależna od wieku właściciela pojazdu, długości posiadanego prawa jazdy,  kodu pocztowego, pojemności silnika i innych czynników zależnych od danego towarzystwa ubezpieczeniowego

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco

* obejmuje zdarzenia na wypadek uszkodzenia, utraty lub zniszczenia Twojego auta. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych np. uszkodzenie silnika wynikające ze zużycia części.

Ubezpieczenia dodatkowe:

* Assistance (holowanie auta po wypadku bądź awarii)

* Autoszyby

* NNW (uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów, śmierć)

* MiniCasco ( sama kradzież auta, zderzenie ze zwierzętami)

Ubezpieczenia rolne

Skierowane są do rolników, sadowników, leśników, którzy chcą zabezpieczyć swoje mienie.

Ubezpieczenie obejmuje:

* uprawy

* swoje budynki

* ruchomości domowe

* zwierzęta gospodarskie

* pojazdy wolnobieżne

* Oc rolnika

Ubezpieczenia firm

Oferta dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, a także OC działalności ( kontrakt i delikt).

Najczęściej ubezpieczam kawiarnie, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, sklepy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, gastronomię.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

* ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu lub mienia od wszystkich ryzyk (all risks)

* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC)

Ponadto pakiet pozwala na ubezpieczenie:

* szyb i innych przedmiotów wymienionych w OWU od stłuczenia

* mienia w transporcie

* następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników

* ochrony prawnej w zakresie problemów związanych z posiadaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa

* assistance- pomoc fachowca, informatyka, medyka w razie nieszczęśliwego wypadku, dostęp do infolinii prawnej oraz usługi concierge

Ubezpieczenia na życie

Oferuję ubezpieczenia indywidualne i grupowe ( od 3 do 30 pracowników).

Umowy zawieram głównie na ubezpieczenia:

* Dla Ciebie i Rodziny

* Posagowe, czyli odkładanie ustalonej sumy pieniędzy na rzecz dziecka

* Ochronne, zawierane na wyższe kwoty, pozwalające zabezpieczyć się przed spłatą kredytu

* Na wypadek zachorowania na raka

Ubezpieczenia turystyczne

Zapewnia pomoc doraźną w nagłych wypadkach oraz pokrywa koszty operacji za granicą jeśli trzeba wykonać je niezwłocznie lub gdy nie można przewieźć Cię do kraju.

Oferta najczęściej obejmuje:

* jedną polisę dla całej rodziny,

* ochronę sprzętu elektronicznego: laptop, telefon komórkowy, bagaż podróżny

* pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia nie bój się zadawać pytań  oraz zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia!